تبلیغات
جهاد اكبر
آخرین مطالب
04:07 ب.ظ
67
بیماری روح و روان
بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعینبیماری روح و روان


روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت بود علت ناراحتی اش را پرسید

شخص پاسخ داد :در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدمسلام کردم.جواب نداد.

و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این رفتار او رنجیدم .

سقراط گفت :چرا رنجیدی ؟ مرد با تعجب گفت :خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است 

سقراط پرسید :اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می پیچد

آیا از دست او دلخور ورنجیده می شدی ؟مرد گفت مسلم است که دلخور نمی شدم 

آدم از بیماری کسی دلخورنمیشود سقراط پرسید :

به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی

مرد جواب داد احساس دلسوزی سعی میکردم پزشک یا دارو به اوبرسانم

سقراط گفت : همه این کارها را به خاطر آن می کردیکه او را بیماردانستی 

آیا انسان فقط جسمش بیمار میشودآیا کسیکه رفتارش نادرست است روانش بیمارنیست

اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود ؟

بیماری فکری و روان نامش غفلت است.باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی میکند 

و غافل است دل سوزاندو کمک کردو به او پزشک روح و داروی جان رساند 

پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده .

بدان که هر وقت کسی بدی میکند در آن لحظه بیمار است .