تبلیغات
جهاد اكبر
آخرین مطالب
11:29 ب.ظ
59
چهل حدیث از پیامبر اکرم
به نام خدا
بیست و پنج حدیث از پیامبر اکرم(ص)

بیست و پنج حدیث زیبا از رسول اکرم(ص)

1.كسی كه بر هوای نفسش غالب شود دلاورترین مردم است.
2.كسی كه شما را به مهمانی دعوت كرد بپذیرید و از بیمار عیادت كنید.
3.خوشا به حال كسی كه عیب خودرا میبیند و به عیب دیگرن توجهی ندارد.
4.فرزند آدم هرچه پیرتر میشود دو صفت در او جوانتر میگردد حرص و آرزو.
5.دو گروه اند از امت من كه فساد آنان فساد جامعه و اصلاح آنان اصلاح جامع است فرمانروایان و دانشمندان.
6.نداشتن مال و ثروت بلا باشد و از آن بدتر بیماری تن است و از بیماری تن بدتر بیماری دل است.
7.مسمان كسی است كه مردم از دست و زبان او آزار نبینند.
8.محبوب ترین كارها نزد خداوند شادی رساندن به دل مومن است.
9.از لجاجت بپرهیزید كه انگیزه اش نادانی و بهره اش پشیمانی است.
10.آرامش دل در راستگویی است.
11.دروغ شك و تردید و پریشانی می آورد.
12.ایمان آورندگان مانند اجزای ساختمان همدیگر را نگه میدارند.
13.دانش آموختن بر هر مسلمان واجب است.
14.فقری بالاتر از نادانی و ثروتی بالاتراز خردمندی نیست.
15.عبادتی برتر از تفكر نیست.
16.از گهواره تا گور دانش بجوی.
17.بهترین نوشیدنی در دنیا و آخرت آب است.
18.اگر میتوانید هرروز را نوروز كنید و در راه خدا به یكدیگر هدیه بدهیدو بایكدیگر برادری كنید.
19.نگاه كردن به سه چیز عبادت است به قرآن و به صورت والدین و به دریا.
20.هركس كم بخورد و پرخوری نكند بدنش سالم میماند و صفای دل میاورد.


نمایش نظرات 1 تا 30