تبلیغات
جهاد اكبر
آخرین مطالب
09:30 ب.ظ
48
احادیث زیبا از امام حسین(ع)

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
احادیث زیبا و قصار از حضرت سیدالشهدا امام حسین(ع)


1.مردن با عزت بهتر از زندگی کردن با خواری است.

2.آرزویی در این دنیا ندارم مگر جدایی از آن.

3.نیکی کردن هرکس به اندازه ی معرفت اوست.

4.قناعت کردن به بدن ها آرامش می بخشد.

5.هرکس گرفتاری مومنی را برطرف کند خدا گرفتاری دنیا و آخرتش را رفع میکند.

6.بهترین مال آن است که به واسطه ی آن آبروی انسان حفظ شود.

7.جز به اطاعت از خدا به چیزی خرسند نشوید.

8.به اندازه ی عملتان انتظار پاداش داشته باشید.

9.جز به قدر بهره تان انفاق نکنید.

10.کسی که بخل میورزد خوار است.

11.کسی به بزرگی میرسد که جدیت کند.

12.به درستی که من مرگ را جز سعادت نمیدانم.

13.من شهید اشکم هر مومنی مرا یاد کند اشکش روان شود و هرکس بر من بگرید روز قیامت در حالیکه تمام دیده ها گریان است دیده ی او خندان میباشد.

14.چیزی را به زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.

15.از نشانه های نادانی جدل با بی فکران است.

16.بی گمان شیعیان ما ما دل هایشان از هر خیانت و کینه و فریبکاری پاک است.

17.عقل جز با پیروی از حق کامل نمیشود.

18.از نشانه های خوش نامی و نیک بختی همنشینی با خردمندان است.

19.ما اهل بیت (ع) کرامت و دارای رسالت و نشانه های حقی هستیمکه خداوند آن را در دل ما قرار داده است و زبان مارا به آن گویا ساخته است.

20.هرکس در سلام کردن بخل ورزد بخیل است.

21.ما نمیدانیم چرا مردم کینه ی ما را میجویند درحالیکه ما اهل بیت(ع)خانه ی رحمت و درخت نبوت(ص) و دریای علم و معرفتیم.