تبلیغات
جهاد اكبر
آخرین مطالب
04:37 ب.ظ
29
احادیثی از رسول اکرم(ص)
بسم الله الرحمن الرحیم
AWT IMAGE


احادیث زیبا و قصار از حضرت رسول اكرم (ص)

1.كسی كه بر هوای نفسش غالب شود دلاورترین مردم است.
2.كسی كه شما را به مهمانی دعوت كرد بپذیرید و از بیمار عیادت كنید.
3.خوشا به حال كسی كه عیب خودرا میبیند و به عیب دیگران توجهی ندارد.
4.فرزند آدم هرچه پیرتر میشود دو صفت در او جوانتر میگردد حرص و آرزو.
5.دو گروه اند از امت من كه فساد آنان فساد جامعه و اصلاح آنان اصلاح جامع است فرمانروایان و دانشمندان.
6.نداشتن مال و ثروت بلا باشد و از آن بدتر بیماری تن است و از بیماری تن بدتر بیماری دل است.
7.مسمان كسی است كه مردم از دست و زبان او آزار نبینند.
8.محبوب ترین كارها نزد خداوند شادی رساندن به دل مومن است.
9.از لجاجت بپرهیزید كه انگیزه اش نادانی و بهره اش پشیمانی است.
10.آرامش دل در راستگویی است.
11.دروغ شك و تردید و پریشانی می آورد.
12.ایمان آورندگان مانند اجزای ساختمان همدیگر را نگه میدارند.
13.دانش آموختن بر هر مسلمان واجب است.
14.فقری بالاتر از نادانی و ثروتی بالاتراز خردمندی نیست.
15.عبادتی برتر از تفكر نیست.
16.از گهواره تا گور دانش بجوی.
17.بهترین نوشیدنی در دنیا و آخرت آب است.
18.اگر میتوانید هرروز را نوروز كنید و در راه خدا به یكدیگر هدیه بدهیدو بایكدیگر برادری كنید.
19.نگاه كردن به سه چیز عبادت است به قرآن و به صورت والدین و به دریا.
20.هركس كم بخورد و پرخوری نكند بدنش سالم میماند و صفای دل میاورد.
21.هركس پرخوری كند بدنش بیمار و قلبش سخت میشود.
22.لباس های سفید بر تن كنید كه از بهترین لباس ها برای شماست.
23.بر شما باد به زیبایی خط (زیبا نوشتن) كه از كلید های روزی است.
24.خط زیبا حق را بیشتر آشكار میكند.
25.مومن با شمشیر و زبانش جهاد میكند.
26.قرآن را با صدای خوش بخوانید كه صدای زیبا بر زیبایی قرآن می افزاید.
27.صدای خوش زیور قرآن است.
28.اگر بر امت من دشوار نبود همیشه فرمان میدادم كه با هر نماز مسواك بزنند.
29.بر شما باد به مسواك زدن مسواك زدن چه كار خوبی است لثه را محكم میكندو بوی ناخوشایند دهان را می زدایدو معده را اصلاح میكندو بر درجات بهشتی می افزاید و شیطان را به خشم می آورد.
30.دندان هایتان را از عرض (عمودی) مسواك بزنید نه از طول (افقی)
31.یك بار جنگیدن در راه خدا نزد من محبوب تر است از چهل بار حج رفتن.
32.رزمندگان در راه خدا رهبران بهشت اند.
33.خداوند بزرگ با مجاهدان بر فرشتگان می بالد.
34.نزدیك ترین مردم به مقام نبوت اهل جهاد و اهل دانش اند.
35.خداوند دوست دارد كه بنده اش را در جست و جوی روزی حلال خسته ببیند.
36.مشورت دژی در مقابل هجوم پشیمانی و مایه ی ایمنی از سرزنش است.
37.خداوند دوست دارد جوانی را كه جوانیش را در راه طاعت خداوند میگذراند.
38.من معلم برانگیخته شدم.
39.خدایا آموزگاران را بیامرز و عمرشان را دراز و روزی شان را با بركت كن.
40.از هركس كه حرفی آموخته ای بنده ی او شدی